Bacha Khan Medical Complex Swabi

Attached Teaching Hospital of
Gajju Khan Medical College Swabi Khyber Pakhtunkhwa

BKMC Contact Us