Bacha Khan Medical Complex MTI-Swabi

Attached Teaching Hospital of
Gajju Khan Medical College Swabi Khyber Pakhtunkhwa